Решенија

Драго ни е што сзајакот со вас за резултатите од нашата работа, новостите за компанијата и ви дава навремени случувања и услови за назначување и отстранување на персоналот.
 1