Обратно инженерство

  • Обратно инженерство може да се смета како процес од производ до дизајн. Едноставно кажано, обратното инженерство е процес за добивање инженерски податоци (вклучувајќи различни нацрти или модели на податоци) од постоечките производи.

    2022-03-21

 1