Инженерски примероци (прототипови со мала серија)

  • Традиционалниот метод за развој и производство на нов производ е прво да се направи калапот, а потоа да се користат калапи за масовно производство. Времетраењето на овој метод е многу долго, а трошоците за производство се многу високи. му треба доволно количество за да ги сподели трошоците за алат.

    2022-03-21

 1